Wat gebeurt er als ik tijdens mijn werkzaamheden schade aanricht aan andermans goederen?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van je bedrijf. Bijvoorbeeld de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hier uit voortvloeit.