Wat gebeurt er als ik ziek of zelfs arbeidsongeschikt raak?

Wanneer je ziek wordt brengt dat kosten met zich mee. De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de verplichte zorg- of basisverzekering voorzien in dekking van deze kosten.

Daarnaast is het voor een zelfstandige belangrijk om verzekerd te zijn van een inkomen als je ziek wordt. Geen uren, geen facturen, geen geld. Je kunt het risico van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid beperken door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.