Wat is een VAR verklaring?

Wanneer je voor een een opdrachtgever werkt dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of je opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (samen loonheffingen genoemd) moet inhouden en afdragen over je inkomsten. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft jou en je opdrachtgever hierover duidelijkheid.